IV. Pyšná princezna a spol.: filmová pohádka „hraničící s historickým filmem“
st 14/6/  
18:00 hod.
Mgr. Petr Kopal, Ph.D.


Pásmo pravidelných setkání s filmovými ukázkami a zasvěceným komentářem uvádí historik
Mgr. Petr Kopal, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů, dlouholetý vedoucí projektů
Film a dějiny.
Každou druhou středu v měsíci v klubu U bílýho černocha od 18 do 20 hod. v České Lípě.
Pořádá Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Klubem přátel filmu Česká Lípa a
klubem U bílýho černocha. Vstupné 50,- Kč, důchodci a studenti zdarma.

Filmová pohádka je do značné míry specifickým fenoménem české (československé)
kinematografie, jedná se o divácky nejúspěšnější žánr. Pohádky se většinou odehrávají
v jakémsi „pseudostředověku“. A svou výpravností si nezadají s historickými velkofilmy. Po
roce 1948 se ovšem i ony staly prostředkem komunistické ideologie a propagandy.